SON DAKİKA

Manisa Halk Haber
Manisa Halk Haber

OKEVED İl Temsilcisi Işıl Gel Uzaktan Eğitim Sürecini Değerlendirdi… Meltem Erdinç’in Röportajı…

OKEVED İl Temsilcisi Işıl Gel Uzaktan Eğitim Sürecini Değerlendirdi… Meltem Erdinç’in Röportajı…
Bu haber 10 Ekim 2020 - 12:26 'de eklendi ve 436 views kez görüntülendi.

Manisa Halk Haber’den Meltem Erdinç, Eğitim Ekonomisti ve OKEVED (Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Eğitmenleri Derneği) Manisa İl Temsilcisi Ayşe Işıl Gel ile uzaktan eğitim sürecini, MEB’in yaptıklarını, yapmadıklarını ve yapılması gerekenleri konuştu…

            Eğitim ekonomisi Türkiye’de çok az yönelinen bir alan olarak gözüküyor. Peki nedir eğitim ekonomistiliği?

            Genel olarak ekonomi, insanların üretme ve bu ürettiği şeyleri paylaşma biçimlerini, bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümünü inceler. Eğitim ekonomisinin ise ekonominin bir alt dalı olduğu söylenebilir. Eğitim ekonomisi bir çok bileşeni içerir. Örneğin eğitim için gerekli kaynakların yaratılması ve bu kaynakların adaletli bir biçimde paylaştırılması, eğitimin ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkısı, eğitimin verimliliği ve etkililiği, eğitim istihdam ve işgücü ilişkilerini inceler.

            Türkiye’de daha çok eğitimin yönetimi ve denetimi ön plandadır. Ancak eğitimin planlanması ve ekonomisinin ikinci plana atıldığını söyleyebiliriz. Bu noktadaki eksikliği fark ettiğim için bu alana yöneldim. Yaşadığımız salgın süreci ve onun eğitim üzerindeki etkilerine bakıldığında planlama ve ekonominin ikinci plana atılmasının olumsuz etkilerini zaten görüyoruz.

Eğitimde yaşanan eşitsizlikleri çok uzun zamandır görüyoruz. MEB’in EBA sistemi de bu eşitsizlikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Peki EBA’da temel olarak işlemeyen sizce nedir?

Yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğünün 2012 yılında oluşturduğu EBA sistemi aslında 8 yıldan beri eğitim hayatımızda var olan bir olgu. Yani pandemi döneminden önce de kullanılıyordu. Ancak bilindiği gibi pandemiyle birlikte yüz yüze eğitime ara verildi ve uzaktan eğitim ihtiyacı doğdu.

EBA’nın işlevini yeterli bir şekilde yerine getirememesinin temelde iki nedeni var. Bunlardan ilki EBA’nın alt yapısının 18 milyondan fazla öğrencinin kullanımına uygun olmayışıdır. Geçtiğimiz haftalarda EBA sisteminin çökmesi de bu tezi doğrulamaktadır. Diğeri ise öğrencilerin ve öğretmenlerin böyle bir eğitime hazırlıksız yakalanmalarıdır. Aslında bu normal bir durumdur. Olağanüstü bir süreç yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar hiç kimse yarın uzaktan eğitime ihtiyacım olur, gerekli hazırlıkları tamamlayayım diye yaşamamıştır. Bir anda bütün dengelerimiz alt üst oldu.

Öğrenciler açısından baktığımızda, onlar dijital ortamı daha çok oyun amaçlı kullanıyorlardı; bir anda ders düzenine geçmek onları çok zorladı. Daha küçük yaş gruplarında ise yetersiz teknoloji kullanımının olumsuz sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Keza öğretmenlerin çoğu da aynı nedenlerle EBA üzerinden yapılan uzaktan eğitime adapte olmakta zorlandı.

Ayrıca biliyoruz ki birçok öğrenci ve öğretmenin uzaktan eğitime ulaşmak için gerekli araçları da yoktu.

TEMEL SIKINTI, YARIN NORMALE DÖNÜLECEKMİŞ GİBİ DAVRANILMASI

            Uzaktan eğitime geçileli yaklaşık 7 ay oldu. Bu 7 ayda ve özellikle yaz tatilinde alınması gereken önlemlerin alındığını düşünüyor musunuz?

            Eğitim açısından bakıldığında 7 ay uzun bir süre. Neredeyse bir eğitim öğretim yılı kadar bir süreç. Ülke olarak Mart ayından beri öngöremediğimiz şeyler yaşıyoruz. Bence buradaki temel sıkıntı yarın normal sürece dönecekmişiz gibi davranılması. Oysa DSÖ defaatle artık hayatımızın eskisi gibi olmayacağı yönünde uyarılar yaptı. Bu uyarılar dikkate alınarak yaz tatili süreci etkili bir şekilde değerlendirilebilirdi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilerin neredeyse bir dönemlik bir kayıpları var. Bu kayıplar elbetteki sağlıktan önemli değil ancak eğitim açısından yeni normale uygun adımların atılmadığını görüyoruz. Yani en azından bu bir dönemli kaybı gidermek için yaz ayları etkili bir şekilde değerlendirilebilirdi. Diğer yandan yaz döneminde okullarda yüz yüze eğitime yeterli bir şekilde hazırlanmadı diyebiliriz. Dünyanın birçok ülkesinde yüz yüze eğitime devam edildi Türkiye’de de iyi bir planlama ile pekala devam edilebilirdi. Ancak maalesef ki birçok öğrenci yüzyüze eğitime devam edebilecekleri bu zamanı parklarda, plajlarda ve kafelerde geçirdi.

            Uzaktan eğitim sistemi çocuklar için işlevsiz bir hal almıştır diyebilir miyiz?

            Aslına bakarsanız büyük yaş grubundaki öğrenciler eğer uzaktan eğitim materyallerine ulaşabiliyorlar ise bu eğitim türüne adapte olmaya başladılar. Ancak küçük yaş grupları için uzaktan eğitim hala sıkıntılı. Çünkü bu yaş grubundaki çocuklar için eğitim demek bir yandan da sosyalleşmek anlamı taşımaktadır. Maalesef uzaktan eğitim bu sosyal ortamı sağlayamıyor. Ayrıca uzaktan eğitim materyallerinin kullanımında bir yetişkinin yönlendirmesine gerek duyuyorlar. Tabi uzaktan eğitim materyallerine de ulaşabiliyorlarsa…

            BU SÜREÇTE ATILAN YANLIŞ ADIMLAR YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLARA NEDEN OLABİLİR

EBA sistemi ve uzaktan eğitimin güçlendirilmesi için sizce neler yapılmalı?

            Öncelikle sistem altyapısı geliştirilmelidir. Uzaktan eğitimi verecek öğretmenlere gerekli destek sağlanmalı. Uzaktan eğitimin hangi yaş gruplarında etkili olduğu tespit edilmeli gerekli durumlarda bu yaş grupları uzaktan eğitimde, diğerleri yüz yüze eğitimde olacak şekilde eğitim faaliyetleri sürdürülmeli. Çünkü az önce de dediğim gibi öğrencilerin eğitimin yanında birbirleri ile sosyalleşmeye de ihtiyaçları var. Biz eğitimciler bu süreçte atılan yanlış adımların ileriki yıllarda yaygın gelişimsel bozuklukların artışına neden olacağı kaygısını taşıyoruz.

            Sadece uzaktan eğitimin değil bütün eğitim sisteminin de sorgulandığı bir dönem yaşıyoruz. Sizce bu eğitim sistemi gerçekten değişmeli mi?

            Eğitim sistemimiz aslında uzun zamandır sorgulanıyor.Sistemlerin gelişimi için bu sorgulamalar çok önemlidir. Yaşadığımız dönemde yetişkinler eğitim sistemine dair gerçekleri daha net gördüler. Hayatımız yeni normalde yaşanacaksa eğitim sisteminin değişmesi artık gerekli olmuştur. Çünkü artık kalabalık sınıflarda eskisi gibi eğitim yapmak olanaklı değildir.

            Ziya Selçuk yaptığı bir açıklamada üniversitelere yığılma olmasının önüne geçilmesi gerektiğini ve meslek liseleri ile ilgili çalışma yapacaklarını söylemişti. Sizin de Meslek Liseleri ile ilgili çalışmalarınız var. Gerçekten ara eleman ihtiyacını karşılamıyor mu Meslek Liseleri?

            Evet, benim bir yüksek lisans tezim örgün mesleki eğitimin etkililiği ve verimliliği üzerine. Benim çalışmam ve buna paralel birçok çalışmanın da gösterdiği üzere ülkemizde mesleki eğitimin birçok sıkıntısı var. Refah seviyesi yüksek ülkeler ve bunların eğitim sistemlerine bakıldığında mesleki eğitime çok önem verildiği görülüyor. Sayın Bakanın bu konudaki söylemlerine katılıyorum.

            Türkiye’deki örgün mesleki eğitimin belli başlı sıkıntıları giderilerek, mesleki eğitim daha nitelikli bir hale getirilmeli. Bunun yanında mesleki eğitim almış ara elemanların işgücü piyasasındaki değeri gözetilmelidir.

            EĞİTİM SİSTEMİ ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİNİ YETERİNCE KARŞILAYAMIYOR

            Bütün bir eğitim sistemini düşündüğünüz zaman sizce işlemeyen ne?

            Sistemlere işlerlik kazandıran şey öncelikle bu sistemlerin nasıl oluşturulduğudur. Eğitim sistemi düşünüldüğünde kitlelerin ne için eğitileceği sorusu önem kazanır.Bu amaç veya amaçlar doğrultusunda sistem kurulur. Öncelikle yapılması gerek şey sistemin planlanmasıdır. Eğitim sistemimize bakıldığında öncelikle planlama noktasında eksiklikler olduğunu söyleyebilirim. Bu demek değildir ki iyi bir plan iyi bir sistem doğuracak. Elbette ki bu sistemin işlemeyen yanları da olacaktır. Ancak başta yapılan iyi bir planlama süreçteki eksikliklerin giderilmesinde de etkili olur.

            Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bence eğitim sistemimiizn en büyük sıkıntılarından biri bu çağın gerekliliklerini yerine getirememesidir. Pandemi süreci bunu en net haliyle gözler önüne sermiştir.

            “İYİ ÖĞRETMEN UFKUN ARDINDA NE OLDUĞUNU GÖREBİLENDİR”

            Bundan sonrası için eğitimde atılması kaçınılmaz adımlar sizce nelerdir?

            Eğitimde otorite kabul edilen bir hocamızın çok güzel bir sözü var;“İyi öğretmen ufkun ardında ne olduğunu görebilendir” Eğitimde atılması gereken adımlar ufkun ardını görerek atılması gereken adımlardır. Artık eski düzenimiz olmayacak. Öncelikle bunun bilincinde olmamız gerekir.

            Çocukları yüz  yüze eğitimden ve yüz yüze eğitimin getirilerinden mahrum bırakamayız. Yine iyi bir planlama ile sınıflar bölünerek ve uygun zaman dilimleri oluşturularak öğrenciler okullarda yüz yüze eğitime devam etmelidir. Yüz yüze eğitimin dışında kalan zamanlar için yeterli teknolojik destek ve alt yapı sağlanarak öğretmenler ve öğrencilerin uzaktan eğitime etkili bir şekilde katılması sağlanmalıdır.

            Okul öncesi eğitim yalnızca çalışan ebeveynlerin bir gerekliliği olarak görülmemeli, kademeli bir şekilde yaş gruplarında zorunlu hale getirilmelidir.

            Ders programlarındaki işlerliğini yitiren derslerin ve konuların yerine çağın gerekliliklerini karşılayacak dersler ve konular konulmalıdır.

            Yüz yüze eğitim verecek öğretmenler ile uzaktan eğitim verecek öğretmenler birbirinden ayrılabilir. Yani sınıflar için oluşturulan ‘tek öğretmenli’ sistem yerine çağın ve sürecin gereklilikleri göz önüne alınarak çok öğretmenli bir sistem oluşturulabilir. Şu an imkansız gibi görünüyor ama öğretmenler ve öğrenciler bu sisteme rahatlıkla alışacaklardır. Böylelikle kronik rahatsızlığı nedeniyle yüz yüze eğitim vermesi sakıncalı görülen öğretmenler de etkili bir şekilde sisteme dahil olmuş olurlar. Aynı şekilde öğrenciler açısından da böyle bir fayda gözetilebilir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER